Πολιτειακή Βίβλος 'Β


Η 2η πρόταση της "Γαλάζιας" Βίβλου (χωρίς πολιτικά κόμματα), θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2017.